Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. FashionHouse isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on: Pelsmar OÜ, Väike-Karja 12, Tallinn 10140.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida FashionHouse kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
FashionHouse kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. FashionHouse tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. FashionHouse rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki FashionHouse veebilehe külastamise ja konto halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

FashionHouse rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide FashionHouse klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

 • informatsioon, mida te ise edastate püsikliendiks registreerudes (sh. ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress) 
 • informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega; (sh. ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, arvelduskonto number, postiaadress, telefoninumber, maksekaardi detailid)
 • muu informatsioon, mida te FashionHouse-ile edastate.

FashionHouse e-poe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

 • informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika.
 • Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;

Andmeid kogutakse veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

 • Nimi, kontonumber ja e-posti aadress edastatakse veebilehe makseteenust haldavale teenuse pakkujale.​ FashionHouse (Pelsmar OÜ) on isikuandmete vastutav töötleja, FashionHouse edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Maksete töötlemisel on Maksekeskus AS eraldiseisev vastutav töötleja, kes edastab FashionHousei’ile vaid infot makse õnnestumise kohta.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnolooogilist tuge pakkuvatele ettevõtetele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.​

2. Isikuandmete kasutamine

FashionHouse võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • ostu-müügi lepingu täitmiseks
 • e-poe haldamiseks;
 • e-poe kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;
 • teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;
 • teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • saatmaks teile regulaarselt e-kirju meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-posti aadressi;
 • samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

3. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 • FashionHouse püsikliendiks registreerunud isikute andmeid säilitatakse tähtajatult. FashionHouse e-poe isikustamata tehnilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
 • Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
 • Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

4. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

FashionHouse’il on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted FashionHouse on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

FashionHouse poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.


FashionHouse ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
FashionHouse kliendi tellimusel osutab FashionHouse tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

Kui püsikliendiprogrammiga liitunud klient andnud vastava nõusoleku, võib FashionHouse kliendi paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kliendi e-posti aadressi. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.

Koostööpartner, kellele andmeid edastatakse on Smaily (Sendsmaily OÜ) Paldiski mnt 29, 10612, Tallinn,Harjumaa, Eesti.

5. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

FashionHouse kaupluses registreerunud püsikliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada enda isikuandmeid FashionHouse kaupluses või saates päring e-posti aadressil info@fashionhouse.ee
Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja lõpus asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. FashionHouse teostab vastava toimingu hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega FashionHouse’i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

FashionHouse veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@fashionhouse.ee

Shopping Cart